STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ EDUKACJI TECHNICZNEJ
STATUT TECHNIKUM
STATUT SZKOŁY BRANŻOWEJ I ST
SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA   
SSO - KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE 
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2023- 2024
ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY 2023-2024
REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW
EDUKACJA ZDROWOTNA Wych-Fiz 
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
HARMONOGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 2023-24
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023-2024
PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC DZIECKA KRZYWDZONEGO
NIEBIESKA KARTA
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ZSET

 

Pozostałe

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji
Instrukcja dla rodziców: Jak logować się do dziennika elektronicznego (PDF)
Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego
WNIOSEK O ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH

WNIOSEK O USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Przedmiotowe Systemy Oceniania

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PSO BIOLOGIA A. MIKOŁAJCZYK PSO HISTORIA T. VERZHANSKA
PSO CHEMIA  A. MIKOŁAJCZYK M. MAJ-RUDNICKA PSO FIZYKA  I. FRĄC
PSO GEOGRAFIA I. KRUSZEWSKA G. WOŹNIAK PSO HISTORIA M. TURAŁA
PSO JĘZ. ANGIELSKI D. LEWIŃSKA PSO JĘZ. ANGIELSKI M. KRAJEWSKA - NIECKARZ
PSO JĘZ. NIEMIECKI K. ZASPA B. WIELKOPOLAN PSO JĘZ. POLSKI D. STEFANIAK
PSO JĘZ. POLSKI M. TURAŁA PSO MATEMATYKA I. FRĄC A. GRYGIEL E. ZAMOJSKA M. MAJ - RUDNICKA
PSO PLASTYKA  M. NYCZ PSO PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I. KRUSZEWSKA G. WOŹNIAK
PSO JĘZ. ANGIELSKI M. KWIECIEŃ* PSO JĘZ. POLSKI A. KWIATKOWSKA
PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE M. MAMEŁKA, Z. HYLEWSKA T. PRZYBYŁOWSKA PSO JĘZ. ANGIELSKI K. SODULSKA
   
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
PSO BHP W. DREWNOWSKI PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE D. MIKOŁAJCZYK, P. TABAKA
PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE R. KLARECKI W. STANISŁAWSKI K. LAUBA PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE R. PYTKO
PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE A. GRAJLICH* PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE W. DREWNOWSKI
PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE L. BRYCH PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE M. KASPRZAK
PSO RZEDMIOTY ZAWODWE R. JARZĘBIŃSKI PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE K. ADAMCZEWSKI J.JUREK J. DURAS D. SOBIŃSKI A. PODESZWA 
PSO BHP P. KMIECIK PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE T. KLIMCZAK*