STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20
STATUT TECHNIKUM
STATUT SZKOŁY BRANŻOWEJ I ST
SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  2019 
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2018- 2019
ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY 2018-2019
Szkolny regulamin oceniania zachowania
Edukacja Zdrowotna Wych-Fiz (DOC
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
HARMONOGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO I EDUKACYJNEGO
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH 2019

 

Pozostałe

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa
Instruktarz dla rodziców: Jak logować się do dziennika elektronicznego (PDF)
Lista kursów (MS Word)
Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego
  Oświadczenie o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu zawodowego
 

 

   

 

Przedmiotowe Systemy Oceniania

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PSO BIOLOGIA A. SĘDA PSO GEOGRAFIA I. KRUSZEWSKA, G. WOŹNIAK
PSO INFORMATYKA E. ZAMOJSKA PSO JĘZ. ANGIELSKI M. KWIECIEŃ
PSO JĘZ. ANGIELSKI - D. LEWIŃSKA PSO JĘZ. NIEMIECKI I. CZYŻEWSKA
PSO JĘZ. POLSKI A. KWIATKOWSKA PSO JĘZ. POLSKI M. TURAŁA, D. STEFANIAK
PSO MATEMATYKA K. DZIAŁAK E. ZAMOJSKA PSO CHEMIA A. SĘDA
PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE J. DURAS, M. MAMEŁKA PSO PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I. KRUSZEWSKA G. WOŹNIAK
PSO HISTORIA A. BUZAR  
   
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
PSO BHP - W. DREWNOWSKI PSO DOK. TECH. W BUDOWNICTWIE R. PYTKO
PSO PRZEDMIOTY MECHATRONICZNE F. HOFFNER  PSO ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA W. KMIECIK
PSO INFORMATYCZNE K. ADAMCZEWSKI I J. JUREK PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE W. DREWNOWSKI
PSO KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE L. BRYCH PSO MASZYNY ELEKTRYCZNE W. KMIECIK
PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE T. PESKA PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE W. SZYMŃSKI
PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE R. KLARECKI PSO PRZEDMIOTY ELEKTRYCZNE K. LAUBA
PSO PRAKTYCZNE PRZEDMIOTY MECHANICZNE W. HARĄŻKA PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE P. TABAKA
PSO URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE W. KMIECIK PSO PRZEDMIOTY ELEKTRYCZNE R. KLARECKI
PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE M. KASPRZAK PSO PRZEDMIOTY ELEKTRYCZNE W. GRZESZCZUK