STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20
STATUT TECHNIKUM
STATUT ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 
STATUT SZKOŁY BRANŻOWEJ I ST
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2017 2018
ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY 2017-2018
Szkolny System Oceniania 
Szkolny regulamin oceniania zachowania (PDF)
Edukacja Zdrowotna Wych-Fiz (DOC)
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
   

 

Pozostałe

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa
Instruktarz dla rodziców: Jak logować się do dziennika elektronicznego (PDF)
Lista kursów (MS Word)
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I  2018/19
  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS II - IV 2018/19

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwentów w roku szkolnym 2017/2018

 

Przedmiotowe Systemy Oceniania

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PSO BIOLOGIA M. KWIECIEŃ PSO GEOGRAFIA I. KRUSZEWSKA, G. WOŹNIAK
PSO INFORMATYKA E. ZAMOJSKA PSO JĘZ. ANGIELSKI M. KWIECIEŃ
PSO JĘZ. ANGIELSKI - D. LEWIŃSKA PSO JĘZ. NIEMIECKI I. CZYŻEWSKA
PSO JĘZ. POLSKI A. KWIATKOWSKA PSO JĘZ. POLSKI M. TURAŁA, D. STEFANIAK
PSO MATEMATYKA E. ZAMOJSKA PSO MATEMATYKA K. AUGUSTYNIAK
PSO MATEMATYKA M. KOSATKA PSO PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I. KRUSZEWSKA G. WOŹNIAK
PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE J. DURAS, M. MAMEŁKA  
   
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
PSO BHP - W. DREWNOWSKI PSO DOK. TECH. W BUDOWNICTWIE R. PYTKO
PSO ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA D. MIKOŁAJCZYK PSO ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA W. KMIECIK
PSO INFORMATYCZNE K. ADAMCZEWSKI I J. JUREK PSO INSTALACJE ELKTRYCZNE D. MIKOŁAJCZYK
PSO KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE L. BRYCH PSO MASZYNY ELEKTRYCZNE W. KMIECIK
PSO MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE D. MIKOŁAJCZYK PSO MONTAŻ ELEKTRYCZNY D. MIKOŁAJCZYK
PSO PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA D. MIKOŁAJCZYK PSO PRACOWNIE K. LAUBA
PSO PRAKTYCZNE PRZEDMIOTY MECHANICZNE W. HARĄŻKA PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE P. TABAKA
PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE R. KLARECKI PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE S. GAJZLER
PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE T. PESKA PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE W. DREWNOWSKI
PSO PRZEDMIOTY MECHATRONICZNE F. HOFFNER  PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE W. SZYMŃSKI