STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ EDUKACJI TECHNICZNEJ
STATUT TECHNIKUM
STATUT SZKOŁY BRANŻOWEJ I ST
SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA   
SSO - KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE 
SZKOLNE ZASADY ORGANIZACJI NAUKI ZDALNEJ
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2023- 2024
ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY 2023-2024
REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW
EDUKACJA ZDROWOTNA Wych-Fiz 
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
HARMONOGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 2023-24
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023-2024

 

Pozostałe

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa
Instrukcja dla rodziców: Jak logować się do dziennika elektronicznego (PDF)
Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego
WNIOSEK O ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH

WNIOSEK O USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Przedmiotowe Systemy Oceniania

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PSO BIOLOGIA A. MIKOŁAJCZYK PSO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I. KRUSZEWSKA G. WOŹNIAK
PSO CHEMIA A. MIKOŁAJCZYK PSO FIZYKA  I. FRĄC, M. MAJ - RUDNICKA
PSO GEOGRAFIA I. KRUSZEWSKA G. WOŹNIAK PSO HISTORIA, HISTORIA I SPOŁ. - A. BUZAR
PSO JĘZ. ANGIELSKI D. LEWIŃSKA PSO JĘZ. ANGIELSKI M. KRAJEWSKA - NIECKARZ
PSO JĘZ. NIEMIECKI I. CZYŻEWSKA - DYRAŁA, B. WIELKOPOLANB. WIELKOPOLAN PSO JĘZ. POLSKI D. STEFANIAK
PSO JĘZ. POLSKI M. TURAŁA PSO MATEMATYKA  - K. AUGUSTYNIAK, K. DZIAŁAK. I. FRĄC, M. MAJ - RUDNICKA
PSO PLASTYKA A. MIKOŁAJCZYK PSO PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I. KRUSZEWSKA G. WOŹNIAK
PSO JĘZ. ANGIELSKI M. KWIECIEŃ PSO JĘZ. POLSKI A. KWIATKOWSKA
PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE J. DURAS, M. MAMEŁKA, T. PRZYBYŁOWSKA PSO HISTORIA M. TURAŁA
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
PSO BHP W. DREWNOWSKI PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE D. MIKOŁAJCZYK, P. TABAKA
PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE K. LAUBA PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE R. KLARECKI
PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE A. GRAJLICH PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE W. DREWNOWSKI
PSO PRZEEMIOTY ZAWODOWE L. BRYCH PSO PRZEZDMIOTY ZAWODOWE M. KASPRZAK
PSO RZEDMIOTY ZAWODWE R. JARZĘBIŃSKI PSO PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE K. ADAMCZEWSKI J.JUREK J. DURAS D. SOBIŃSKI A. PODESZWA 
PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE W. STANISŁAWSKI PSO PRZEDMIOTY ZAWODOWE T. KLIMCZAK
   
PSO - PRZEDMIOTY ZAWODOWE - G. LASKOWSKI