Nowy zawód

TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

 Czym się zajmuje:

Przeprowadza naprawy, przeglądy i konserwacje stacjonarnych i mobilnych urządzeń dźwigowych, wykorzystując instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne, narzędzia, przyrządy diagnostyczne.

Jakie ma zadania zawodowe:

 •  przyjmuje zlecenia napraw, przeglądów, konserwacji urządzeń dźwigowych;
 • planuje i wykonuje czynności kontrolne, przeglądy techniczne i ocenia stan techniczny  urządzeń dźwigowych;
 •  wykonuje naprawy bieżące średnich i głównych maszyn i urządzeń dźwigowych;
 •  demontuje części maszyn urządzeń dźwigowych w celu weryfikacji stopnia zużycia;
 •  regeneruje części maszyn i urządzeń dźwigowych;
 • konserwuje i zabezpiecza antykorozyjnie maszyny i urządzenia dźwigowe oraz wymienia płyny eksploatacyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
 • reguluje zespoły sterownicze urządzeń dźwigowych;
 • sporządza dokumentacje techniczną wykonywanych napraw
 • sprawdza poprawności działania maszyn i urządzeń dźwigowych;
 • instruuje użytkowników o zasadach poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń dźwigowych;
 • przestrzega zasady bhp i ppoż.
 • rozlicza wykonanie usług ;

Przykładowe możliwości zatrudnienia

 • praca na stanowiskach inspektorów dozoru technicznego
 • praca w zakładach pracy na stanowiskach montażu urządzeń dźwigowych
 • praca w zakładach naprawczych urządzenia dźwigowe
 • praca w biurach konstrukcyjnych urządzeń dźwigowych
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie urządzeń dźwigowych

Kształcenie zawodowe opiera się na podstawach elektrotechniki, elektroniki oraz mechaniki.

 

 Podczas kształcenia technicy urządzeń dźwigowych będą potwierdzać egzaminem dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
– kwalifikację E.28 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
– kwalifikację E.29 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.