MŁODZIEŻOWA RADA SZKOŁY

Młodzieżowa Rada Szkoły zaprasza do współpracy.

W roku szkolnym 2021/2022 wszystkich uczniów reprezentują:
Maksymilian Świercz, z klasy 2tmu, jako przewodniczący oraz jego dwóch zastępców: Damian Bienias z klasy 4tod oraz Sławomir Rybicki z klasy 3deo.

Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Szkoły powołano Rzecznika Praw Ucznia i jego funkcję pełni p. Michał Mamełka.