UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2023/2024

JEDNORAZOWA SKŁADKA ROCZNA   52 zł

     OWU edu plus 2023/2024

      Polisa dla uczniów

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2022/2023

JEDNORAZOWA SKŁADKA ROCZNA   50 zł

     OWU edu plus 2022/2023

      Polisa dla uczniów

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2021/2022

JEDNORAZOWA SKŁADKA ROCZNA   50 zł

     OWU edu plus 2020 od 01.06.2020

      Polisa dla uczniów