EGZAMIN ZAWODOWY ZIMA 2024.

UWAGA
Wszyscy uczniowie i absolwenci, którzy chcą zdawać egzamin w sesji zima 2024 muszą złożyć deklaracje do 15 września 2023
Druk deklaracji dostępny jest na stronie szkoły (zakładka Szkoła - Dokumenty szkolne)
Deklaracje należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie warsztatów 

INFORMACJE I KOMUNIKATY OKE ŁÓDŹ....