EGZAMIN ZAWODOWY LATO 2023.

Uczniowie. Termin składania deklaracji na sesję czerwiec 2023 mija 7 lutego 2023Dotyczy to obecnych klas 3 i 4 Technikum 5-letniego (po podstawówce). Deklaracje składane są do wychowawcy, po weryfikacji danych drukowane i podpisane. Uczniowie posiadający orzeczenie, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy zaświadczenie lekarskie, w którym jest informacja o możliwości skorzystania z dostosowania formy lub warunków egzaminu dołączają w/w dokumenty wraz z deklaracją. Wychowawca dostarcza całość do sekretariatu warsztatów szkolnych 

Uczniowie, którzy nie zdadzą egzaminu (wyniki 31.03.2023) w sesji zimowej (obecna styczeń 2023) składają deklaracje do 7 kwietnia 2023. Deklaracje składane są do wychowawcy lub w sekretariacie warsztatów 

Absolwenci szkoły chcący zdać egzamin w sesji czerwiec 2023 składają deklaracje do 7 kwietnia 2023 

Deklaracje należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie warsztatów 

INFORMACJE I KOMUNIKATY OKE ŁÓDŹ....