EGZAMIN ZAWODOWY ZIMA 2024.

UWAGA zdający egzamin w sesji zima 2024
Proszę zapoznać się z treścią komunikatów

 Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019
 Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019

 

UWAGA - TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
na tablicy ogłoszeń obok pokoju wicedyrektora i na tablicy ogłoszeń w warsztatach szkolnych wywieszona jest sesja egzaminacyjna zima 2024
Przypominamy - uczniowie przychodzą na egzamin najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Trzeba mieć przy sobie dowód tożsamości. 

UWAGA
Wszyscy uczniowie i absolwenci, którzy chcą zdawać egzamin w sesji zima 2024 muszą złożyć deklaracje do 15 września 2023
Druk deklaracji dostępny jest na stronie szkoły (zakładka Szkoła - Dokumenty szkolne)
Deklaracje należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie warsztatów 

INFORMACJE I KOMUNIKATY OKE ŁÓDŹ....