Stefaniak Dorota – dyrektor, język polski
Brych Leszek – z-ca dyrektora, zajęcia praktyczne
Drewnowski Włodzimierz –  kierownik warsztatów, zajęcia praktyczne
Adamczewski Krzysztof – przedmioty informatyczne
Augustyniak Krzysztof – matematyka
Buzar Aleksandra – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
Ciągło Grzegorz - przedmioty informatyczne
Czyżewska–Dyrała Izabela – język niemiecki
Duras Jarosław – wychowanie fizyczne, informatyka
Działak Krystyna – matematyka
Frąc Izabela – fizyka
Grzeszczuk Waldemar – zajęcia praktyczne
Harążka Wojciech – zajęcia praktyczne
Höffner Ferdynand – mechatronika
Jurek Jacek – przedmioty informatyczne
Kacprzak Anna – zajęcia praktyczne
Kasprzak Monika – przedmioty mechaniczne
Klarecki Robert – zajęcia praktyczne
Kmiecik Włodzimierz – przedmioty elektryczne
Krajewska-Nieckarz Małgorzata – język angielski
Kruszewska Izabela – geografia, biblioteka
Kwiatkowska Anna – język polski
Kwiecień Marzena – język angielski
Lauba Krzysztof – zajęcia praktyczne
Lewińska Dorota - język angielski
Mamełka Michał – wychowanie fizyczne
Mamełka Barbara – EDB

Markiewicz Tomasz - przedmioty zawodowe
Mikołajczyk Damian – przedmioty elektryczne
Pabich-Mikłaszewicz Agnieszka – zajęcia praktyczne
Peska Tomasz – zajęcia praktyczne
Pietura Wiesława – biblioteka
Pytko Robert – zajęcia praktyczne
Sęda Aleksandra – biologia, chemia
Stasiak Jan – zajęcia praktyczne
Stelmasiak Agnieszka – pedagog
Strumiłło Dorota – wiedza o kulturze
Szostak Damian - religia

Szymański Włodzimierz - przedmioty mechaniczne
Tabaka Przemysław – przedmioty elektryczne
Turała Maja – język polski
Wiśniewski Przemysław – przedmioty mechaniczne
Woźniak Grażyna – geografia, przedsiębiorczość
Zamojska Edyta – matematyka, informatyka