Zespół Szkół Edukacji Technicznej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Sekretariat uczniowski: czynny: poniedziałek od 1100 do 1600
w
torek od 900 do1400
środa. od  900 do 1400
czwartek od 900 do 1400

Sekretariat dyrektora: czynny codziennie od 800 do 1600