Zespół Szkół Edukacji Technicznej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Sekretariat uczniowski: czynny codziennie od 800 do 1600

Sekretariat dyrektora: czynny codziennie od 800 do 1600