Technikum jest 5-letnią średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika.

W technikum kształcenie odbywa się w dwóch obszarach:

  • Kształcenie ogólne - jest ono takie samo jak w liceum ogólnokształcącym.
  • Kształcenie zawodowe - obejmujące przedmioty zawodowe w krztałceniu teoretycznym, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Po ukończeniu szkoły jesteś dobrze przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów wyższych.

Kształcimy w zawodach:

W technikum nauczanym językiem obcym jest język angielski i niemiecki.