Jedną z najbardziej ekspansywnych dziedzin techniki jest elektronika. Jej wpływ na inne obszary techniki jest tak duży, że pojawiają się zupełnie nowe dyscypliny zawodowe. Przykładem takiej nowej dziedziny techniki jest właśnie mechatronika, która łączy w sobie zagadnienia wiedzy z informatyki, elektroniki, mechaniki, robotyki i automatyki. Można przyjąć, że mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki zajmującą się generalnie problemami mechaniki, elektroniki i informatyki.

Mechatronika, jako dziedzina nauki pojawiła się pod koniec lat 70.Wprowadzili ją Japończycy do opisu zastosowania elektroniki i techniki komputerowej do sterowania urządzeniami mechanicznymi. Mechatronika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka. Stykamy się z nią w nowoczesnych aparatach fotograficznych, w napędach dysków komputerowych, poduszkach powietrznych w samochodach oraz hamulcach (ABS). Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.

Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Mechatronik może pracować zarówno w małej, jak i w dużej firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych. Może to być przemysł spożywczy, energetyczny, budownictwo, medycyna lub ochrona środowiska.

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:

•   projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych

•   obsługa i programowanie robotów przemysłowych

•   obsługa i programowanie sterowników PLC

•   automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych

•   projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych

•   diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych

•   montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Po ukończeniu tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie:

  • w dużych zakładach (automaty i roboty) oraz w zakładach usługowych (serwis, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych), a także prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.
  • Technik mechatronik jest przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne w sprzęcie gospodarstwa domowego, przemyśle obrabiarkowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym i lotniczym.
  • Może znaleźć zatrudnienie w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń mechatronicznych, na stanowiskach konstruktora, technologa, mistrza, operatora i programisty CNC, serwisanta, kierownika działu obsługi i napraw, zaopatrzeniowca itp.
  • Ponadto może również znaleźć pracę w placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia, w stacjach serwisowych i diagnostycznych, placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej, jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.
  • Technik mechatronik także może znaleźć zatrudnienie w rolnictwie i leśnictwie, przemyśle spożywczym, żegludze, usługach - wszędzie tam, gdzie jest praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej.

 

Kształcenie zawodowe opiera się na podstawach elektrotechniki, elektroniki oraz mechaniki.

Dla zawodu technik mechatronik wyodrębniono następujące kwalifikacje:

  • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
  • E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych