Kim będziesz?

Specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, sterowania, automatyki czy robotyki. Możesz więc zostać:

  • Monterem i serwisantem podzespołów i urządzeń mechatronicznych.
  • Monterem i serwisantem podzespołów i urządzeń elektrycznych lub elektronicznych.
  • Konserwatorem urządzeń mechatronicznych.
  • Handlowcem

Jakie będziesz posiadał uprawnienia, umiejętności, kwalifikacje?

Uprawnienia do pracy na stanowiskach robotniczych w zakresie kwalifikacji:

  • Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych i mechatronicznych.
  • Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych.
  • Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych.
  • Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Gdzie możesz pracować?

  • W zakładach produkcyjnych praktycznie wszystkich branż.
  • W zakładach usługowych naprawiających i konserwujących urządzenia mechaniczne, elektryczne czy elektroniczne.
  • W hurtowniach, sklepach, i działach sprzedaży.
  • Możesz też otworzyć własną działalność gospodarczą.

Jaka może być twoja droga rozwoju?

Droga 1

Poprzestać na zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych i uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV, czy spawania elektrycznego i gazowego. Można to zrobić podczas nauki w naszej szkole.

Droga 2

Po ukończeniu szkoły możesz podjąć naukę w szkole branżowej II stopnia, aby zdobyć wykształcenie średnie, zdać maturę i uzyskać dyplom technika mechatronika. Po maturze możesz kontynuować naukę na studiach wyższych w dowolnym kierunku.

Najważniejsze przedmioty zawodowe:

  • podstawy mechatroniki,
  • technologie i konstrukcje mechaniczne,
  • urządzenia i systemy mechatroniczne,
  • pracownia urządzeń mechatronicznych.