Naszej szkole przyznany został kolejny projekt unijny, tym razem jest to Erasmus+, który dotyczy wyjazdu zagranicznego młodzieży na staże zawodowe. Przeznaczony jest głównie dla uczniów technikum klas: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik elektryk.
Międzynarodowy charakter niniejszego projektu oraz zagranicznych staży zawodowych wynika bezpośrednio z rosnących wymagań rynku pracy i postępującej globalizacji wymagającej od pracowników dużej mobilności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, a przede wszystkim uczenia się przez całe życie, które w szerszej perspektywie przyczyni się do rozwoju Unii Europejskiej jako społeczeństwa opartego na wiedzy, charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym, większą spójnością społeczną oraz poprawą ilości i jakości miejsc pracy.
Celem realizacji staży zagranicznych jest również stworzenie uczniom ZSP Nr 20 w Łodzi możliwości aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy oraz wdrożenie ich do systemu kształcenia ustawicznego poprzez połączenie edukacji z kształceniem zawodowym z uwzględnieniem aspektów wielokulturowości.
Projekt realizowany jest według programu: "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Program operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wartość projektu to 221 945,44 PLN.

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA DRUGĄ TURĘ PROGRAMU ERASMUS!!
Szanowni Rodzice, Uczniowie - zaczynamy rekrutację na drugi wyjazd do Niemiec w ramach programu Erasmus. Rekrutujemy spośród uczniów kierunków: technik elektryk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wyjazd odbędzie się w marcu 2018r. Chętni zgłaszają się do wychowawców klas lub pana Włodzimierza Drewnowskiego."

 

REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS ZSP 20 w Łodzi ZGODA RODZICÓW
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY