W ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 
nasza szkoła dostała dofinansowanie do projektu "DOŚWIADCZONY UCZEŃ".
Realizowany przez nas projekt ma na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20. Głównym celem jest dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy,poprzez doposażenie pracowni i warsztatów oraz poprzez organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego,staży i praktyk,dodatkowych zajęć specjalistycznych i praktycznych w zakresie: uzyskania certyfikatu Certified IPC Specialist,systemów inteligentnego budynku,kursu kwalifikacyjnego SEP,spawania metodą TIG/MAG,wykonywania instalacji i eksploatacji urządzeń OZE,warsztatów prototypowania. Projekt realizowany będzie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
Realizacja projektu zwiększy szansę na zatrudnienie 94 uczniów/absolwentów ZSP20 - uczestniczących w projekcie, dostosuje kierunki kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy.

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO DRUGIEJ CZĘŚCI PROJEKTU "DOŚWIADCZONY UCZEŃ".
Zainteresowani uczniowie mogą zgłaszać się do następujących nauczycieli: p. Leszka Brycha, p. W. Harążki, p. R. Klareckiego, p. D. Mikołajczyka, p. F. Hoffnera, którzy udzielą wszelkich informacji o prowadzonych zajęciach.

Pierwsi uczniowie ukończyli już zajęcia i kursy odbywane w ramach projektu „Doświadczony uczeń".

W okresie 22-10-2016 do 03-12-2016 uczniowie 3 klasy o profilu Technik Elektryk ukończyli kurs kwalifikacyjny SEP w kategorii E do 1 kV uprawniający m.in. do eksploatacji maszyn, urządzeń i sieci elektrycznych o napięciu do 1 kV. Uczniowie po zdanym egzaminie państwowym otrzymają świadectwo kwalifikacyjne.
Podczas zajęć odbywanych w soboty kursanci poza mało ciekawą, teorią wykonywali praktyczny montaż maszyn i urządzeń. Projektowali i łączyli układy sterowania maszynami elektrycznymi w oparciu o nowoczesne moduły firmy F&F z Pabianic – dostarczone przez naszego patrona.  Naprawiali i badali także silniki. Kolejna tura już w lutym 2017roku.

W ramach projektu powstała także elektrownia wiatrowa. W czasie pierwszego etapu realizacji prac zgodnie z założeniami, młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w szkoleniu teoretycznym, na którym poznała poszerzony zbiór elementarnych faktów, pojęć oraz zależności związanych z wykorzystaniem wiatru i jego zasobów energetycznych, dostrzegła korzyści wynikające ze stosowania energii pochodzącej z elektrowni wiatrowych, poznała przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego. Drugi etap to cały przekrój prac praktycznych począwszy od wykonania robót ziemnych, poprzez montaż turbiny i masztu, wykonanie połączeń elektrycznych kończąc na konfiguracji sterowania pracą elektrowni wiatrowej z zastosowaniem specjalistycznej aparatury: inwertera, kontrolera i przetwornicy.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w kraju wynika z polityki energetycznej oraz z konieczności ochrony środowiska przez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery (protokół w Kioto) to główne powody, dla których oszczędność energii staje się aktualnie ważnym zagadnieniem technicznym i gospodarczym w Polsce, a także w Unii Europejskiej.
W nawiązaniu do głównych celów polityki energetycznej, zakładającej w Polsce do 2020 r. zwiększenie do 20% udziału energetyki odnawialnej w całkowitym zużyciu energii, przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5-6 lat w naszym kraju zaistnieje zapotrzebowanie na ok. 30-40 tys. instalatorów OZE/URE (wykształcenie zawodowe i średnie) oraz na 3-4 tys. projektantów OZE/URE (wykształcenie wyższe). W tym zawodzie po prostu będzie praca!
[OZE –odnawialne źródła energii, URE – urządzenia rozproszonej energetyki].
Efekt projektu: Młodzież naszej szkoły kształcąca się na bardzo przyszłościowym kierunku - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dzięki zaangażowaniu
w przedsięwzięcie potrafi wdrażać nowe technologie i usługi dla klientów szybciej, pełniej oraz bardziej profesjonalnie – „nasza ekipa potrafi więcej”

Odbyły się już także szkolenia  z lutowania nowoczesnych pakietów elektronicznych, prowadzonych przez firmę Renex. Uczniowie mogli szkolić się i pracować na naprawdę profesjonalnym sprzęcie pod opieką doświadczonych trenerów. Mała liczebność grup pozwala na prawie indywidualną opiekę instruktora, a czasami nawet dwóch. Zestawy ćwiczeń pozwalają nauczyć się uczestnikom wszystkich metod lutowania elementów elektronicznych. W kolejnych ćwiczeniach uczniowie wchodzą na coraz wyższy poziom trudności. Ci, którzy mają zbyt małe zdolności manualne, żeby osiągnąć najwyższy poziom umiejętności kończą ćwiczenia na którymś z niższych etapów. Wszyscy jednak musieli zdać egzamin, a dzięki temu otrzymają unijne certyfikaty.

Zakończyły się także zajęcia F&Home, w których uczestniczyło już 20 uczniów. Połączenie umiejętności praktycznych z niezbędną teorią, pozwoliło uczniom na gruntowne zapoznanie się z instalacjami inteligentnymi. Uczniowie na rzeczywistych elementach montowali różne koncepcje sterowania inteligentną instalacją budynków. Każdy układ i każdy pomysł mogli od razu sprawdzić w praktyce na profesjonalnym sprzęcie.

 

 

 

Ankieta wykładowcy zgłoszenia ucznia 18+
DEKLARACJA GOTOWOŚCI WSPÓŁPRACY zgłoszenie ucznia 18 -
Oświadczenie - NAUCZYCIELE ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CELE I REGULAMIN PROJEKTU
FORMULARZ OFERTOWY ZASADY REKRUTACJI
ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMIN UCZESTNICTWA
FORMULARZ CENOWY    
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY    

 

KURSY I SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU.....

 

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W PROJEKCIE

INFORMACJA WAŻNA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH STAŻ W RAMACH PROJEKTU "DOŚWIADCZONY UCZEŃ"
http://podatki.gazetaprawna.pl/orzeczenia/640337,stypendium-z-funduszy-unijnych-bez-pit.html